Pytje dhe pergjigje:Kush ishte Jezusi dhe kush eshte?

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndise,dhe Fjala ishte Perëndi.(Gjoni kapitulli 1 vargu 1 ose (Gjoni 1:1) Ai Fjala(Jezusi)ishte në fillim me Perëndinë.Gjoni1:2) Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (Jezusit)dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.(Gjoni1:3) Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne;dhe ne soditëm lavdinë e tij,si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit(Perëndi),plot hir e të vërtetë.(Gjoni1:14)