Jump to content

Pepili/Faik Konica II

Nga Wikibooks

Nxierr nga :

Biblioteka RILINDJA

Redaktor
Nazmi Rrahmani

Kopertinën e punoi
Salih Lutolli


Portretin e vizatoi
Musa Kalaveshi

Faik Konica: VEPRA 2

PARASHTRESË
MBI LËVIZJEN KOMBËTARE
SHQIPTARE

GJERMANIA DHE SHQIPËRIA

SHQIPËRIA SI M´U DUK

SHQIPËRIA:
KOPSHTI SHKËMBOR
I EVROPËS JUGLINDORE


Ndërmarrja Botuese
RILINDJA
Prishtinë
1995Përgatiti
për shtyp

FAHREDIN GUNGARedaksia

Nazmi Rrahman
Dr. Sabi Hamiti
Avni Spahiu
Abdullah Zeneli
Fahredin Gunga


PËRMBAJTJA
PARASHTRESË MBI LËVIZJEN KOMBËTARE SHQIPTARE
Pjesa e parë (deri më 1877) ... ... ... 9
Pjesa e dytë (nga 1877 deri më 1884) ... ... ... 12
Pjesa e tretë (nga 1885 deri më 1895) ... ... ... 18
Pjesa e katërt (nga 1895 deri më 1899) ... ... ... 25
Përfundim ... ... ... 38
Pjesa e pestë (Tabelë alfabetike e patriotëve kryesorë
dhe e ayre që quhen të tillë)
... ... ... 40
GJERMANIA DHE SHQIPËRIA
Gjermania dhe Shqipëria ... ... ... 53
SHQIPËRIA SI M´U DUK
Shqipëria si m´u duk ... ... ... 65
I. Dukja e përgjithëshme e vendit ... ... ... 65
II.Mbreti ... ... ... 72
III. Ekspertët ... ... ... 75
IV. "Robotët" ose Njerëzit-Makina ... ... ... 81
V. Levantinët ... ... ... 94
SHQIPËRIA: KOPSHT SHKËMBOR
I EVROPËS JUGLINDORE
Parathënie ... ... ... 115
Hyrje, nga peshkop Fan S. Noli ... ... ... 119
Faik Konica: Luftëtar i vetmuar ... ... ... 126
Ai vend i çuditëshem - Shqipëria ... ... ... 147
Shqipëria: Kopsht shkëmbor i Evropës Juglindore ... ... ... 153
Tiparet racore ... ... ... 172
Populli shqiptar: Tipare t ëjetësdhe të karakterit të tij ... ... ... 185
Fustanela pioreske ... ... ... 218
Cilësit luftarake ... ... ... 227
Bejlerët dhe bajraktarët ... ... ... 238
Gjuha dhe letërsia ... ... ... 251
Religjioni ... ... ... 262
Lamtumirë Shqipërisë së Zogut ... ... ... 274
Shtojcë ... ... ... 285
Prapavija e konfliktit italo-grek, shënime paraprake ... ... ... 285
Prapavija e konfliktit italo-grek ... ... ... 291
Shpërblimi "Borsalina e Gjyqtarit" ... ... ... 300
THËNIE TË VJELURA
Thënie ... ... ... 307

Faik Konica
VEPRA (2)

Redaktor teknik
dhe realizimi kompjuterik

Enever Sylejmani


Korrektor

Nazmi Rrahmani


Tirazhi 1.000 copë


U shtyp në Shtyshkronjën "Graçanica" - Prishtinë


Ky libër botohet me ndihmën financiare të gazetës "Bujku"