Parathëniet e Nostradamusit/Hyrje

Nga Wikibooks

Parathënje


Kopertina
faqe
- Hyrje -

Faqe 1

“E kaluara është histori;
e ardhmja është fshehtësi;
e tanishmja është dhuratë
që na prezentohet.”Letër lexuesve të mi,

Më lejoni që në fillim të pranoj se unë nuk jam kurrfarë eksperti i njohjes së veprave parathënëse të Mishell Nostradamusit, por jam vetëm një pasionues i tij i flaktë i cili, sikurse edhe shumë të tjerë, ishte i mahnitur me gjenialitetin e aftësive të tij për para-shikimin e ngjarjeve dhe dukurive që priten të nodhin.

Si nxënës i klasës së parë të Gjimnazit, në vitin 1974, më ra në dorë një revistë me titull bombastik “Çka na pret e nesërmja?”, ku ishin prezentuar analiza të parathënieve të Nostradamusit së bashku me biografinë e tij të shkurtër. Revista ka qenë botua në gjuhën serbokroate. Pas leximit të artikullit me një vëmendje dhe interesim të madh u pasionova, dhe menjëherë u mishërova me këtë personalitet kaq të madh dhe kaq kontraverz për kohën e vet kur jetonte. Preva faqen e artikullit nga revista dhe gjëja e parë e cila më preokupoi në atë moment ishte që sa ma parë ta përkthej në gjuhën shqipe dhe të njëjtën ta botoj në ndonjë revistë të asaj kohe. Përkthimin e artikullit e bëra me plot kënaqësi dhe përkushtim.

Por kot!

Asnjë revistë nuk e botoi.

Që nga ajo kohë e gjer më sot, kurrë nuk kam hequr dorë nga ky qëllim. Prandaj, mendoj se ndoshta pikërisht ky është ai moment i realizimit të plotë të dëshirës sime të flaktë dhe sfidues që Nostra-damusin t’ia prezentoj edhe lexuesve shqiptarë.

Për Nostradamusin është shkruar shumë dhe ka ende për t’u shkruar mjaftë. Prandaj, mendova që t’ju mos ngarkoj aq me faqe të librit, por vetëm t’i prezentojë rrethanat më kyçe historike, të cilat i ka parathënë ky gjeni, qysh në shekullin XVI.

Vargjet dhe kutranet e cituara janë përkthime të cilat jam munduar që t’i adaptoj sa më afër kuptimit të mirëfilltë të gjuhës shqipe, duke tentuar që sadopak ta ruaj edhe orgjinalitetin e tyre burimor. Se sa kam pasur sukses në këtë drejtim, nuk di. Por kisha shfrytzuar rastit që juve, lexues të nderuar në përgjithësi, e posaçërisht njohësve të mirë të gjuhës shqipe në veçanti, t’ju kërkoj falje të sinqertë për ndonjë lëshim eventual në këtë drejtim.

Siç po konkludoni edhe ju vetë, ky libër nuk është studim, por vetëm një prezentim, duke e ruajtur në te të drejtën time të pakontestueshme që për shumë qështje, t’i jap vlerësimet dhe supozimet e mia personale. Natyrisht, këtë të drejtë në asnjë mënyrë nuk jua mohoj as juve, para dhe pas leximit të librit në fjalë.

Të prezentosh një botim për një personalitet që ka parathënë ngjarjet para se të ndodhin, është me të vërtetë përgjegjësi e madhe morale, sepse, duke pasur parasysh disponimin negativ të një mase të gjërë skeptike për këtë fenomen ende të pasqaruar shkencëtarisht, mund të shpallem si “intelektual i padëshirueshëm “që lanson besëtytni naive.

Në anën tjetër, lexuesi shqiptar ka në duar për herë të parë një vepër orgjinale të këtij zhanri, prandaj me siguri do të vështrohet me syrin më të ashpër kritik të opinionit. Andaj, të gjitha vërejtjet, çfarëdo qofshin dhe nga kushdo qofshin, përherë janë të mirëse-ardhura, sepse ato në të ardhmen do të më jepnin një burim edhe më të madh në plotësimim e njohurisë në këtë drjtim, si dhe një çasjeje më konkrete për evitimin e gabimeve të mundshme eventuale.

Dhe, në fund, ju dëshiroj lexim dhe argëtim të këndshëm, pa paragjykime, me parathëniet e parathënësit dhe profetit më të madh të të gjitha kohëve, Mishell Nostradamus.

A u t o r iKopertina
faqe
- Hyrje -

Faqe 1