Jump to content

Papirusi

Nga Wikibooks

Papirusi është material antik për shkrim, i përfituar nga një bimë e quajtur Cyperus papyrus, e cila rritet në luginën e lumit Nil. Papirusi është përdorë në Egjipt nga kohërat më të vjetra (përafërsisht 3000 vjetë p.e.r.). Në Greqi ka ardhë në shekullin e VII p.e.r., dhe nga këtu më vonë në Romë, pastaj më vonë në pjesët tjera të Eeuropës, ku si material për shkrim është përdorë deri në shkekullin e X-të. Papirusi sipas kualitetit ka ardhë në lloje të ndryshme, nga më i presuari (charta regia) deri te i pa prpunuari (emparetica). Në ruajtjen dhe hulumtimin e fletëve të papirusit mirret një fushë e veçantë e dijes që quhet – pairologjia.