Libri i namazit/Botues

Nga Wikibooks
Kopertina

Kitâb-us-Salât

LIBRI NAMAZIT • Përgatiti:
Hasan Yavash
 • Përshtati në Shqip:
A.Gjinishi


Hakîkat Kitâbevi

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 90.212.523 4556 – 532 5843 Fax: 90.212.525 5979

http://www.hakikatkitabevi.com

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com

Fatih-ISTANBUL/TURKEY

2000


   Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.       Istanbul Tel: (+90) 212 454 30 00