Jump to content

Kushtetuta e përkohshme e Kosovës/Mbrojtja

Nga Wikibooks

Neni 241

Është e drejtë dhe detyrë e pacenueshme dhe e patjetërsueshme e shtetasve të Kosovës që të mbrojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e territorit të Kosovës.

Neni 242

Shërbimi ushtarak është i obligueshëm.
Shtetasi që për arsye ndërgjegjeje nuk pranon shërbimin me armë në forcat ushtarake është i detyruar të kryejë shërbimin alternativ, siç parashihet me ligj.

Neni 243

Askush nuk ka të drejtë të njohë ose të nënshkruajë kapitulimin, e as të pranojë ose të njohë okupimin e Kosovës ose të ndonjë pjese të saj.
Askush nuk ka të drejtë t'i pengojë shtetasit e Kosovës që të luftojnë kundër armikut që ka sulmuar vendin . Aktet e tilla janë kundërkushtetuese dhe dënohen si tradhti ndaj vendit.
Tradhtia ndaj vendit është krim i rëndë kundër popullit dhe dënohet si vepër e rëndë penale.

Neni 244

Pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës e mbron forca ushtarake e Kosovës.
Realizimi i mbrojtjes së Kosovës rregullohet me ligj.
Llojet, shtrirja dhe organizimi i mbrojtjes së integritetit dhe pacenueshmërisë së territorit të Kosovës rregullohen me ligje, të cilat i miraton Kuvendi i Kosovës me 3/5 e votave të të gjithë deputetëve.