Jeta dhe Vdekja/Kopertina e pasme

Nga Wikibooks

PËR KOPERTINËN E PASME


Faqe 39
faqe
- Kopertina e pasme -

Ballina


Libraria islame - Sharaviu


I dashur lexues


Ky libër...


U nxor prej vizitës së vjeljeve tona të njëpasnjëshme prej Hirësisë së tij, imamit dhe akademikut Muhammed Muteveli Sharavi, i cili shkrepi inspirime të reja. Këto po e ndritin edhe më shumë rrugën e të udhëzuarve, po i udhëzojnë të hamendurit, dhe po ia mësojnë drejtimin mbarë njerëzimit drejt diturive dhe njohjeve fetare që ishin pluhurosur prej shekujsh.

Vërtet, “Libraria Islame – Sharaviu” është njëra prej tyre që ua jep këtë mundësi, sepse pasohet me botimet e “Shoqatës- Informacione të Përditshme”. Janë duke u botuar një sërë librash, që kanë të bëjnë me prezantimin dhe sqarimin e shumë pyetjeve të ndryshme fetare, që janë shumë të rëndësishme për secilin musliman dhe muslimane. Shpresoj që ky libër të na i hapë sytë dhe të na japë vizione të reja.

Ky libër i mbushur përplot mirësira të kësaj bote dhe të ahiretit, rrezatohet nga imami (kryemësuesi) i prijësve fetarë. Kjo përcillet me një gjuhë, e cila del nga imani i tij i thellë dhe nga frymëmarrjet e zemrës së tij të pastër. Ndriçon rrugën për të udhëzuarit, për të hamendurit dhe për të humburit.


Faqe 39
faqe
- Kopertina e pasme -

Ballina