Java Scripts Libri/Klikimi me Mi

Nga Wikibooks

Klikimi me Mi i tregon përdoruesve në faqen tuaj se cilin buton të miut kanë shtypur me një alert. Gjithashtu mund të përdoret edhe për të ndaluar vjedhjen e "source code" të faqes tuaj

Kodi[redakto]

Në seksioni <head>[redakto]

<script type="text/javascript">
function button(event)
{if(event.button==2)
{alert("ju keni shtypur butonin e majte")}
else
{alert("ju keni shtypur butonin e djathte")}}
</script>

Në seksionin <body>[redakto]

<body onmousedown="button(event)">

Kurse për të ndaluar vjedhjen e kodit[redakto]

Në <head>[redakto]

<script type="text/javascript">
function button(event)
{if(event.button==2)
{alert ("Vjedhja e kodit është e ndaluar")}
</script>

Në <body>[redakto]

<body onmousedown="button(event)">