Hipi Zhdripi i Përrallave/46

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Na ishte seq na ishte, na ishte një pikë në barkun e Tokës dhe një barkun e Djellit. Dhe një ditë pika e Tokës i tha pikës së Diellit po ma jepë një pikë. Toka e mbajti në barkun e saj aq sa pika e saj dhe e djellit u bashkuan dhe në mbi tokë dualën. Kur dualen ga barku nëna dhe djelli i rritën këto dy pikë deri një ditë ku nga këto dy pikë lindi një pikë që përtej diellit shikonte. Kur dul në dritë kjo pikë në qiell lindi një pikë.


Pralla n'prall hon' e uvill në ballë, që nga ajo ditë ato e pagëzuan këtë fëmijë Shikonjësi.