Hipi Zhdripi i Kimisë/100

Nga Wikibooks
//Pika e shkrirjes -184°C
//Pika e avullimit -164°C
//dendësia 0.424 g/cm³
//Gazë pa erë
//Gazë për ngrohje, ://Gazë transformues
//Pika e shkrirjes -171.4°C
//Pika e avullimit -88.5°C
//dendësia 0.546 g/cm³
//Gazë pa erë
//Gazë për ngrohje, ://Nga Acetileni
//Pika e shkrirjes -169°C
//Pika e avullimit -104°C
//Emërtime tjera: Ethylen
//Pika e shkrirjes -80,8°C
//Pika e avullimit -84°C
//Emërtime tjera: Acetileni, Acetylen
//Pika e avullimit +11°C
//Gazë pa ngjyrë
//Pika e avullimit +81°C
//Lëngë pa ngjyrë
//Pika e shkrirjes -190°C
//Pika e avullimit -42°C
//dendësia 0.585 g/cm³
//"Gazë i lëngët"
//Gazë transformues, ://Gazë për ngrohje
//Pika e shkrirjes -135°C
//Pika e avullimit +0.6°C
//dendësia 0.600 g/cm³
//"Gazë i lëngët"
//Gazë për ngrohje, ://Gazë transformues
//Numri i Oktantit 92
//Pika e shkrirjes -130.8°C
//Pika e avullimit +36.2°C
//dendësia 0.626 g/cm³
//Lëngë pa ngjyrë
//Bencin
//Numri i Oktantit 62
//Pika e shkrirjes -94.3°C
//Pika e avullimit +68.7°C
//dendësia 0.659 g/cm³
//Lëngë pa ngjyrë
//Thartinë
//Numri i Oktantit 26
//Pika e shkrirjes -90.8°C
//Pika e avullimit +98.4°C
//dendësia 0.684 g/cm³
//Lëngë pa ngjyrë
//Bencin, ://Lëndë djegëse
//Numri i Oktantit 0
//Pika e shkrirjes -32°C
//Pika e avullimit +27°C
//Emërtime tjera: Dimethylacetylen
//Pika e shkrirjes -118°C
//Pika e avullimit +63°C
//Numri i Oktantit 74
//Pika e shkrirjes -160°C
//Pika e avullimit +28°C
//Numri i Oktantit 90
//Pika e shkrirjes -145°C
//Pika e avullimit +12°C
//Numri i Oktantit 99
//Pika e shkrirjes -102,7°C
//Pika e avullimit -23,2°C
//Emërtime tjera: Methylacetylen
//Pika e shkrirjes -185°C
//Pika e avullimit -47°C
//Emërtime tjera: Propylen
//Pika e shkrirjes -185°C
//Pika e avullimit -6°C
//Emërtime tjera: Butylen