Hipi Zhdripi i Gjuhës/9

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Amza të gjurmuara në internet me përmbajtje të shkrimeve e punimeve mbi dhe rreth gramatikës së gjuhës shqipe.

Amza që ja vlenë të shikohen:


http://www.tokashqiptare.com/gjuha.htm[redakto]

Amza përmbanë punime dhe shkrime mbi gjuhen shqipe në përgjithësi dhe në veçanti ka disa regjistra në fletat e të cilave janë paraqiur disa punime mbi elemente përbërse të gramatikës, vetit, veprimet dhe disa shembuj të përdorimit. Punimet janë të ngjajshme me punimet tjera nga kjo lëmi në internet. I ju është dhënë më shumë hapësirë kësaj, çka më shtyen të mendojë që punimet e paraqitura janë ende në zhvillim e sipër. Me siguri aty do të ketë edhe ura lidhëse me termet që nxënsit e gjuhëve të huaj i njohn nga gjuhët e nxëna më parë, kështu që mund të krijojnë një urë me gramatiken e gjuhës shqipe. Momentalisht përkufizimet latine për gramatika e që janë pak a shumë të njohura për nxënsit e gjuhësve, nuk mund të hasen dhe kjo shkaktonë një kaos edhe në këtë amëz si në amzat tjera. Ku ta di ndoshta fëmijët e mërgatës nuk janë cakë i synimit të kësaj amze. Amza ka regjistrat për:

http://www.tokashqiptare.com/gjuha-alfabeti.htm
ALFABETI - një punim i pregatitur nga Arben LLALLA që merret me krijimin e alfabetit dhe kongresin e Manstirit.
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-emri.htm
EMRI - me nën titujt Gjinia e emrit dhe Shumësi i emrave mashkullorë. - punimi ka pakë të dhëna të seleksionuara për lakimin e emrit.
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-folja.htm
FOLJA - me katër nën tituj, Kohët e Foljeve; Mënyrat e Foljeve; dhe Vetat dhe Numrat e Foljeve.
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-lidheza.htm
- pakë t´dhëna
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-mbiemri.htm
- pakë t´dhëna
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-ndajfolja.htm
- shumë nëntituj pakë t´dhëna
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-numerori.htm
- shumë pakë shtjellim të temës, një tabelë.
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-parafjala.htm
- shumë nëntituj pakë t´dhëna, shumë pakë shtjellim të temës
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-pasthirrma.htm
-pakë t´dhëna, shumë pakë shtjellim të temës
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-peremri.htm
- shumë pakë shtjellim të temës
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-pikesimi.htm
- shumë pakë shtjellim të temës
http://www.tokashqiptare.com/gjuha-pjeseza.htm
- shumë pakë shtjellim të temës

http://gjuha-shqipe.com/[redakto]

Amëz e Qendrës Edukimit të Kosovës me regjistra të shumtë mbi gjuhen dhe letërsin shqipe. Shkrime konkrete praktike për gramatikën e gjuhës shqipe nuk ka, për këtë në regjistrat e saja mbanë vegla të ndryshme që ndihmojnë në përdorimin e gjuhës shqipe veçanërisht në internet. regjistra interesantë ndër to janë:

http://gjuha-shqipe.com/harta_e_sajtit.html - pasqyra e amzes
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/fti.html - bartë një vegël informatike
FTI - Fjalor i termave të informatikës
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/as_2_0.html - bartë një vegël informatike
Programi kompjuterik për drejtshkrim AS 2.0
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/kulla_e_shqipes.html - bartë një vegël informatike
Kulla e shqipes
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/fesh.html - bartë një vegël informatike
Fjalori elektronik shpjegues (FESh)
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/windows_xp.html - bartë një vegël informatike
Windows XP në shqip
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/softuere/office_2007.html - bartë një vegël informatike
MS Office 2007 në shqip
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/per_gjuhen/index.html
- një nën-amëz me regjistra të shumtë e të titulluar shpesh gabimisht. P.sh.: artikulli në shtyllen informuese është titulluar : Dorëshkrimi shqip i Teodor Shkodranit nga viti 1210 që lë përshtypjen që aty gjendet ky dorëshkrim, por artikulli është një punim i Musa Ahmetit "Mbi Dorëshkrimin e Todor Shkodranit në gjuhen shqipe, të vitit 1210". Ndoshta jamë gabim por si duket nën ndikimin komercial edhe PEPiL dëmtohet dhe nuk dallohet.
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja/per_gjuhen/dokumente/fjaleformimi_ne_gjuhesine_shqiptare.html - TEMË AKTUALE PËR MËRGATËN : Fjalëformimi në gjuhësinë shqiptare - Shefkije Islamaj
http://gjuha-shqipe.com/permbajtja//softuere/libra_elektronik.html - bartë vegla informatike
Libra elektronikë