Jump to content

Enciklopeditë e huaja për Shqiptarët 000

Nga Wikibooks
Enciklopedit e huaja për Shqiptarët


Hyrje


Interesimi i popullsisë shqiptare nën administrimin Jugosllavë mbi mendimin e të tjerëve për ta nuk ka qenë në nivel të duhur ndërsa kapaciteti i shqipeve të Shqipërisë ka qenë i vogël. Kjo vetëkuptohet pasi mundësit për një gjë të tillë kanë qenë të vogla. Por kjo nuk do të thotë se ata nuk kanë qenë të interesuar për këtë por përkundrazi ata për të ardhur deri tek dita në të cilën do të kishim ne një mundësi të tillë kanë rënë viktima. Disa aneje e disa k'nej, por të gjithë ata e kanë pasur një qëllim ngritjen dhe mbrojtjen e Shqipes.

Kohë pas kohe, sukses pas suksesi ata nga mbrojta e të drejtës së ekzistimin si shqiptar kanë arritur që të mbrojnë në pjesë të mëdha të drejtat e tyre, çka nuk do të thotë se kjo vlen për të gjitha territoret mirëpo ata na kanë lënë një hapësirë veprimi për të mbrojtur në mënyrë më efikase të drejtat tona para opinionit botërorë. Për këtë në shekullin e ri shumë të rijnë për dallim nga gjenerata e viteve të territ sllav nuk kanë sëmundje politiken por mbrojtjen e historisë, kulturës dhe botës shqiptare në literaturat e huaja të ndikuara prej "shkencëtarëve" të llojit të atyre që dëshironin që shqiptarët të jenë vetëm individ dhe jo ata që janë sot. Përderisa kundërshtari kryesorë në fund shekullin tonë ishte Serbia e cila ka mbetur me metodat e saja primitive që kanë për thelb moton Çajë e shpërlajë, e Tiranës jepi para, moto e cila tani në kohën tonë po shihet se funksionon për mrekulli tek shpartallimi i serbëve primitiv në zhupane e banovina, tani ne të rinjtë i jem vënë punës në pastrimin e hedhurinave që ka lënë ky primitivizëm serb në literaturat e huaja. Ne nuk kemi para por kemi pasuri të patundëshme për të argumentuar botën tonë. Nuk na nevojitet keqpërdorimi i fesë, nuk na nevojitet keqpërdorimi i armiqësive ndërmjet popujve e vetmja gjë që na nevojitet është ndriçimi i pasurisë së patundëshme që për herë të fundit para botës është regjistruar në Lidhjen e Prizrenit. Detyra është e lehtë por pasrimi i hedhurinave kërkon punë dhe kohë.

Në këtë hapësirë të quajtur internet ndodhë të thuash "heu, ky lotsjellës paska qenë i prishtë" por si në atë kohë edhe këtu do të kujtohet se era e ati lotsjellësi vije nga hedhurinat serbe, por ti do ta përballosh jo për vetën tënde por për një të ardhme që të tjerët mos e ndien erën e plumbit.

Në përmbledhjen Enciklopedit e huaja për Shqiptarët do të mundohem të mbledhë këto hedhurina të gjuajtura në internet dhe shpresojë se dikush do i pastrojë një ditë.Enciklopedit e huaja për Shqiptarët