Dua të di/Shpikjet/Personale

Nga Wikibooks
  • Pse duhet të vishemi?

Sepse që para mijëra e mijëra vjetëve ata që nuk visheshin me i shanin. Kështu mendohet që nënat kanë filluar të i edukojnë fëmijtë e tyre që të mos enden zbathur duke ju thënë "të shajnë" po që se delë ashtu zhveshur. Dhe kështu që të mos vije deri tek shamja ato filluan të endnin fije të ndryshme që para 5000 apo ndoshta 10 000 viteve. Sot disa shkencëtar besojnë të kenë gjetur metoda për t'na bindur që arti i endjes së fijeve për tesha ka filluar të zhvillohet që para 30 000 viteve. Ata thonë se është e kotë të paramendohet teshat e asaj kohe me rrobat e ditëve tona. Në atë kohë, si tesha kanë mbajtur copa lëkure apo copa peliçe të kafshëve. Ato me siguri që së pari duhet të jetë tharë më parë e ndoshta edhe të jenë përpunuar apo dekoruar para se të mbahen në trup. Për përpunimin e këtyre copave janë përdorur rriska gurësh apo kocka eshtrash. Punimet e bëra me këto mjete duket të kenë ndodhur para 20 000 viteve para erës sonë. Mundësia që të kenë përdorur dhe produkte tjera natyrore duket më e besueshme, por sipas shkenctarëve ato janë përdorur më pas. Shkencëtarët më tejë thonë që gratë e kohës së gurit të hershëm kanë qenë endëse të mira të teshave. Për të mbuluar këtë thënje ata kanë paraqitur 90 copëza vizatimesh në lloç të pjekur që i kanë gjetur në Republikën çeke. Këto copa sipas tyre janë krijuar 27000 viete më parë. Në fillim mendohet që kanë qenë mbulesa të thejshta të trupit, mbulesa në formë thasëve paketues të materialeve të shkapërderdhura që i njohim sotë. [1]