Autorët antikë për Ilirët/1000

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Fjalë të emërtimeve të përdorura në shqip, latinisht dhe anglisht.


A
[redakto]

 • Afërdita (lat.: Aphrodita} me kuptimin Afër dita / mbeshtetur nga legjenda. Aferdita lindi prej shkumes se detit. Pra Afer detit ose Afron Deti.Cfare afron deti ? Shkumen.
 • Agora (lat.: Agoras) me kuptimin (Shesh prej guri) Asht gur
 • Akea (lat.:Achaea) ) me kuptimin A ke
 • Arbana (lat.:Arbana) me kuptimin Arë bana.
 • Arbëri (lat.: Arbëri) me kuptimin Arë bëri.
 • Arkeleu / Arçel (lat.: Archelaus) me kuptimin Arë ke le / Arë çel.
 • Artemis (lat.: Artemis) me kuptimin Arë themi -s.
 • Atamene (lat.: Athamanes) me kuptimin A thamë ne?
 • Athina (Perëndi e diturisë) (lat.: Athena) me kuptimin (A thina / thena?
 • Agamemnon Ai qe mnon. Ai qe mendon. Ai ka me mnon(mendon). Ne veri te Shqiperise dhe sot e kesaj dite thuhet : A ka memnon ? A po mendon ?
 • Amalthia - Amalthea Emri i dhise qe ushqeu Zeusin me qumesht/ nje dhi mali/dhi e eger. Baza eshte dhija. A mal dhia / Dhi mali . Por dhe Tamel Dhia/ Qumesht Dhije.Ne veri te Shqiperi perdoret fjala tamel per fjalen qumesht.

B
[redakto]

 • Bukefali (lat.: Bucephalus) me kuptimin Bukë falës. Buce/Buqe e falur.Nga Legjenda Kali ju fal Lekes se Madh nga babai, sepse Filipi i tha:Po munde ti hipesh, kali i eshte i yti.Baza eshte fjala e falur/e dhene/e dhuruar.Kali qe nje pele e eger/nje bish(thuhet bish per dicka te eger dhe te fuqishme).Bish e falur.Ne veri te Shqiperise akoma thuhet: Po , Bash e falur.Per dicka qe e ke te falur. Qe ta kane falur.
 • Bylis (lat.: Byllis) me kuptimin Pylli.

D
[redakto]

 • Dea (lat.: Dea) me kuptimin (Dhea (Dheja, Dheu).
 • Demetër (lat.: Demeter) me kuptimin Dhe mitër.
 • Desareti (lat.: Dessareti) me kuptimin Deshë are -ti. Deshira. Deshiron.
 • Drumodi (lat.: Drymodes) me kuptimin Dru madh.

E
[redakto]

 • Edesha (qytet) (lat.: Edessa) me kuptimin E desha / Deshë-a.
 • Efesi (lat.: Ephesus) me kuptimin Është veshi.
 • Efesian (lat.: Ephesian) me kuptimin Është vesh-jan.
 • Egnatia (lat.: Egnatia) me kuptimin E njatia (zgjatia).
 • Eleutheri (lat.: Eleutherius) me kuptimin E leu dheri.
 • Epiri (lat.: Epirus) me kuptimin E pira.
 • Eskili (lat.: Aeschylus) me kuptimin E shkeli.
 • Eskulapi (Perëndi e mjeksisë) (lat.: Aesculapius) me kuptimin E shkula pi.

F
[redakto]

 • Ftia (lat.: Phthia) me kuptimin Dhia.
 • Fustanelle Veshje Burrash.Ne dallim me grate qe e veshin fustanin nga siper. Fustanella eshte veshja e burrave qe vishet duke hyre brenda.Pra qe futesh i tan ( i teri), Kut fut Tanin (trupin tend).

G
[redakto]

 • Gigae (lat.: Gygaea) me kuptimin Gji gja.
 • Gulam (lat.: Gulam) me kuptimin Ku lamë?

H
[redakto]

 • Hera (lat.: Hera) me kuptimin Era.
 • Himeti (lat.: Hymettus) me kuptimin Hi mbeti.
 • Hipia (lat.: Hippias) me kuptimin I pi (pirë).

I
[redakto]

 • Isa (lat.: Issa) me kuptimin Isha.
 • Itaka (lat.: Ithaca) me kuptimin I thaka.

K
[redakto]

 • Kalsidika (lat.: Chalcidice) me kuptimin Kalë si dhi ka.
 • Karano (lat.: Karano) me kuptimin Ka ranë / rërë.
 • Kasandra (lat.: Cassandra) me kuptimin Kasha /kesha /kisha andrra.
 • Kavalla (Port detar në Greqi) (lat.: Cavallo) me kuptimin Ka valë.
 • Kos (ishull) (lat.: Cos) me kuptimin Kos.
 • Kaonia Kahonia.Ka hone. Ne jug te Shqiperise thuhet: Hone me theks ne e. Ne gjithe Shqiperine thuhet Hon (per humbnere).Gjithe pjesa qe perfshin Kaonine eshte e mbushur me hone,humbnera(ku bije dhe dikush qe te shikon ka pershtypjen qe ti po humb ne ere) si dhe me shume perrej.

L
[redakto]

 • Lisus Lissus (lat.Lisus Lissus} me kuptimin Lesh / Lis.

M
[redakto]

 • Mallakastra (lat.: Mallakastra) me kuptimin Mal kashtër.
 • Mendoçino (lat.: Mendocino) me kuptimin Mendo çin / kë.
 • Menelau (lat.: Menelaus) me kuptimin Me ne leu.
 • Mikena (lat.: Mycenae) me kuptimin Mik kena.
 • Molosi (lat.: Molossia) me kuptimin Mbolle shi.

P
[redakto]

 • Pegas (lat.: Pegasus) me kuptimin Pe gja (gjë)?
 • Pela (lat.: Pella) me kuptimin Pela.
 • Pellazg (lat.: Pelasgian) me kuptimin Pela -azg.Pjell-ag (pjelle e agut - pra i bardhe ) por dhe me kuptimin pellg - pellgash (njeri i pellgut) i ujit, qe vjen apo banon afer ujit
 • Penelopa (lat.: Penelope) me kuptimin Pen (Pend) e lopë.
 • Perdika (lat.: Perdiccas) me kuptimin Për dikë.
 • Persefoni (lat.: Persephone) me kuptimin Përse vonë.
 • Perseu (lat.: Perseus) me kuptimin Përse
 • Pirro (lat.: Pyrrhus) me kuptimin Pi rro. Pirro nga shqiptaret gjithnje eshte thirrur Pirro Burri dhe nga ushtaret e tij thirrej Burri ose Shqiponja.Pyrrhus - ngjan me shume me Burrus - Burri. Themi ne Shqiperi: Po ai eshte burre, per dike qe eshte i forte, trim, mban fjalen.
 • Pitian (lat.: Pythian) me kuptimin Pi ti, janë.
 • Poseidon (lat.: Poseidon) me kuptimin Po, se i don.
 • Potidea (lat.: Potidaea) me kuptimin Po te dhea
 • Priam (Mbreti i Trojës) (lat.: Priam) me kuptimin Prij jam / I parë jam.

S
[redakto]

 • Salamina (lat.: Salamis) me kuptimin Sa lamë?
 • Simois (lat.: Simois) me kuptimin Si mua ish.
 • Skae (lat.: Scaea) me kuptimin Skae / Skaj.
 • Skamandër (lat.: Scamander) me kuptimin S’kam andërr.
 • Strimon (lat.: Strymon) me kuptimin Shtrim.

T
[redakto]

 • Detis (Perëndi e detit) (lat.: Thetis) me kuptimin Deti
 • Thesalia (lat.: Thessaly) me kuptimin Thesa li-ni.
 • Tiranët (lat.: Tyrants) me kuptimin Të rëndët.
 • Tire (lat.: Tyre) me kuptimin Tirë.
 • Trakë (lat.: Thrace) me kuptimin Trokë (tokë, dhe).

Z
[redakto]

 • Zeus (lat.: Zeus) me kuptimin Zë.Zeu,Zeri.Ne Bible por dhe ne Kuran baza e komunikimit me Zotin /Te plotfuqishmin ishte Zeri. E para ishte fjala.I pari ishte Zeri.

Kjo pjesë është nisur me punimin e Xhamllikut në Wikipedia këtu