Kushtetuta e përkohshme e Kosovës/Avokatia dhe noteria

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Neni 192

Avokatia si pjesë e gyqësorit, është një shërbim i pavarur i rregulluar me ligj.
Funksioni i noterit është një shërbim publik i rregulluar me ligj.